Kde ste nás mohli stretnúť

  • Výstava CONECO 2022 Incheba Bratislava. Prezentácia elektrického kúrenia WARMSET, rekuperácie BRINK a rozvodov UBBINK.

Návšteva Warmset Italy